Segur Escolar

La Associació de Mares i Pares del centre té contractat un segur escolar amb el Centre Mèdic Saedra que permet, en cas de que un alumne/a tinga un accident en horari escolar,  disposar de servei mèdic urgent.

Per a xicotetes caigudes i colps, el centre disposa d’un botiquí de primers auxilis,però per als casos que requereixen una atenció especial, si l’alumne/a té el segur escolar, s’avisa el metge, que en pocs minuts es persona a l’escola per atendre el ferit. Els alumnes que ho necessiten són traslladats al Centre Mèdic per a la realització de radiografies.

Per a més informació sobre el segur escolar podeu visitar la secció de l’AMPA.

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt