Pla lector i escriptor

Durant el curs 2005-2006 el professorat del Centre va dissenyar i implantar un pla lector i escriptor que ha anat millorant cada any.
L’objecte d’aquest pla és millorar la competència lingüística de l‘alumnat en les dues llengües oficials i en anglès, millorant l’hàbit lector i el gust per la lectura i l’expressió i comunicació escrita.

El Pla Lector té dues vessants:

La lectura col·lectiva d’un nombre de llibres en cada curs i la realització d’activitats al voltant dels llibres llegits.
La lectura voluntària de llibres de la biblioteca d’aula, de casa o de la biblioteca del poble, en la llengua elegida pel lector, que s’anoten al carnet lector de l’agenda.Les famílies col·laboren en aquest projecte animant i corroborant la lectura a casa.

De la mateixa manera, el Pla Escriptor treballa:

L’escriptura dirigida, amb la comunicació i l‘expressió en diferents contexts, a través de tallers d’escriptura setmanals  i la realització de grans escrits per participar en concursos literaris.
L’escriptura voluntària de textos realitzats lliurement.

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt