Objetius del menjador

El servei de menjador escolar del centre té uns importants objectius educatius. Aconseguir que estos objectius es complisquen depèn també, com en la resta d’activitats que s’hi realitzen, de la col·laboració entre les famílies i l’escola.

Els objectius que tenim en el nostre Projecte Educatiu del menjador són els següents:

 • Desenvolupar bons hàbits alimentaris: aprendre a menjar de tot de forma equilibrada.
 • Aprendre l´ ús correcte dels coberts.
 • Utilitzar un to de veu moderat com la base per a l´ enteniment i ambient més agradable.
 • Adquirir una postura corporal correcta a l’hora de menjar.
 • Practicar hàbits d’higiene elemental.
 • Respectar als companys.
 • Respectar i obeir a les educadores dins del menjador i en el temps lliure.
 • Col·laborar amb les educadores en replegar taula.
 • Aprendre el nom dels aliments bàsics.
 • Conèixer la importància de una alimentació sana.

En educació del temps lliure:

 • Realitzar activitats de temps lliure.
 • Practicar jocs d’equip.
 • Gaudir dels jocs a l’aire lliure.
 • Gaudir del cinema en dies de mal oratge o massa calor.
Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt