Missió, Visió i Valors

Què som?  La missió

L’objectiu del Centre és proporcionar a l’alumnat una formació integral que li permeta desenrotllar les seues capacitats per a  un futur pròxim, en un ambient constructiu i agradable comptant amb  la col·laboració de les famílies.

Què volem ser?  La visió

Volem ser un centre que proporcione una bona preparació acadèmica i humana als nostres alumnes, amb l’objectiu que siguen capaços d’escometre amb  èxit les noves etapes educatives, i que aprenguen a amar la naturalesa i respectar i aprofitar les diferències individuals en un entorn cada vegada més intercultural.

Desitgem aconseguir una escola que siga un referent cultural per a les famílies, amb bones instal·lacions i dotada amb les més modernes tecnologies, totalment integrades en els processos d’ensenyança – aprenentatge.

Pretenem donar una educació plurilingüe incorporant a més de les dues llengües oficials (valencià i castellà) una  llengua estrangera com a llengua vehicular d’ensenyament.

Aspirem a desenrotllar una gestió de centre compromesa amb la millora contínua, amb  un personal implicat i participatiu, que presente un alt nivell de satisfacció.

Els nostres valors

Respecte i Tolerància: Tracte correcte i just a totes les persones de la comunitat educativa. Respecte a tots els éssers vius del planeta.
Treball en equip: Implicació de les persones individualment i en grup en el desenrotllament de l’organització, col·laboració en els objectius comuns i en les millores.
Responsabilitat i professionalitat: Compliment de les tasques assignades utilitzant  les nostres capacitats professionals al màxim.
Solidaritat: Suport a les persones que necessiten ajuda, tant de la Comunitat Escolar com de la resta del planeta, pensant globalment i actuant en tot allò  que l’escola ens permeta.
Millora contínua. Esforç a millorar tots i cada un dels aspectes de l’organització.

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt