Millora de la convivència

Som conscients de la importància de no sols instruir, sinó de formar persones que s’’escolten i respecten sense recórrer a la violència. Per això treballem amb el nostre alumnat els factors que es necessiten per a relacionar-nos bé com ara l’adquisició dels valors morals bàsics o el reconeixement i control dels sentiments.

Les normes s’estableixen de manera que els xiquets participen en la seua elaboració.

Amb la finalitat de crear un ambient positiu i segur en l’escola, tenim un Codi de Conducta format per quatre valors bàsics:

RESPECTE: Ens tractem amb amabilitat, atenció i consideració.
ESFORÇ: Posem en funcionament totes les nostres possibilitats per a fer el treball el millor possible. Fem els deures tots els dies.
ATENCIÓ: Estem oberts a escoltar i fer el que diuen els professors i les professores. Fem cas.
ORDRE: Mantenim un ambient silenciós i harmònic, sense crits ni  carreres. Portem el material que necessitem per treballar.

Diàriament a través de l’agenda, el professorat realitza el seguiment de les normes d’acord amb el Codi de Conducta. Setmanalment el professorat tutor fa una xicoteta valoració a cada alumne/a  del compliment d’aquest codi.

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt