Matrícula

INFORMACIÓ PER A LA SOL·LICITUT DE PLAÇA I MATRÍCULA PER AL CURS 2013-2014

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ: del 9 al 16 de maig

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN SECRETARIA

(HORARI : 12:00 a 13:00 hores dilluns-dimarts-dijous).

IMPRÈS DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS BÀSICS.

- CRITERI RENDA FAMILIAR, si es vol obtindre puntuació pel concepte de renda anual.

- DOCUMENTS ACREDITATIUS DE L’APARTAT C de l’imprès de sol·licitud d’admissió anterior (DNI mare i pare o tutors legals, rebut recent o contracte de lloguer, llibre de família, certificat d’embaràs,…).

ALTRES DADES D’INTERÈS:

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL: 26 de juny

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS: del  26 al 28 de juny

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA: 3 de juliol

Una vegada publicada la llista definitiva de l’alumnat admès, s’haurà d’entregar en el termini indicat la documentació per a la matrícula:

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA:  del 8 al 12 de juliol.

Normativa

 

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt