Gestió de la qualitat

El Centre ha adquirit un compromís de treballar en la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat, amb l’objecte d’entrar en un procés de millora contínua.

A més de la realització d’autoavaluacions sistemàtiques en forma d’enquestes a les famílies i professorat, es creen equips de treball per a la recerca de millores.

Des de l’any 2006 el centre pertany a la Xarxa de Centres de Qualitat educativa de la Comunitat Valenciana.

En el curs escolar 2009-2010 el Centre va obtindre el 2n Premi en la convocatòria de premis a la qualitat educativa de la Conselleria d’Educació.

Durant el curs 2012-2013 hem revisat la planificació estratègica i elaborat un nou quadre de comandament integral per als pròxims quatre anys.

Els objectius estratègics d’aquesta planificació els podeu consultar fent clic ací.

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt