psicopedagoga

Gabinet psicopedagògic municipal

Gabinet psicopedagògic municipal

Gabinet Psicopedagògic

El Gabinet Psicopedagògic atén l’alumnat amb necessitats educatives especials, necessitats compensació educativa (per exemple, alumnat immigrant), dificultats d’aprenentatge, trastorns del llenguatge, problemes en les relacions socials, problemes de comportament i emocionals com són: enuresi (pipí diürn o nocturn), encopresi (caca diürna o nocturna), hiperactivitat, trastorns del son, fòbies, tics nerviosos, depressió infantil, ansietat, zels entre germans, problemes derivats de la separació dels pares o de la mort d’algun ser volgut…

A final de curs es passen unes proves col·lectives d’Aptituds Intel·lectuals als alumnes de 3r d’Educació Infantil, 2n i 6é d’Educació Primària, i s’entreguen els resultats a les famílies en una reunió col·lectiva.

Cada any s’organitza una Escola de Mares i Pares on line. En aquesta mateixa pàgina es penjaran articles sobre diversos temes d’interés.

Podeu utilitzar aquest servei tant si apareix algun problema en el vostre fill com si voleu assessorament en algun aspecte del seu desenrotllament.

Per a demanar podeu telefonar al 637 482 090 durant l’horari escolar.

 

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt