Formació del professorat

Des del curs 2004-2005 el centre té un pla de formació del professorat propi, d’acord amb la visió, en el que el Claustre de Professorat rep formació per a millorar el seu treball. Aquesta formació es du a terme els divendres de 13:15 a 15:15 hores d’acord amb un projecte anual previ.

Els cursos de formació realitzats pel professorat del centre són els següents:

Curs 2004-2005 Implantació d’un sistema de gestió de la qualitat
Curs 2005-2006 Informàtica bàsica
Curs 2006-6007 Incorporació de les TIC a la docència
Curs 2007-2008 Nous recursos i estratègies per a millorar la convivència
Curs 2008-2009 Pissarres Digitals Interactives: Ús i elaboració de material
Curs 2009-2010 Enfocament cap a les competències
Curs 2010-2011 Programació i avaluació per competències
Curs 2011-2012 Competències bàsiques: concreció a l’aula

.

 

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt