El Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa (professorat, famílies, alumnat, personal d’administració i serveis i Ajuntament) en el govern del centre. Correspon al Consell Escolar supervisar i valorar l’activitat general del centre, establir les directrius per a l’elaboració dels projectes, aprovar-los i avaluar-los, promoure la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar i analitzar i valorar els resultats de les avaluacions.

Al si del Consell Escolar estan les comissions de menjador, econòmica, de convivència i pedagògica.

Els membres del Consell Escolar s’elegeixen per votació en cadascún dels sectors per un total de quatre anys, excepte el sector de l’alumnat que es només per un curs.

Les eleccions a consells escolars es convoquen cada dos anys al voltant del mes de novembre per renovar la meitat dels components.

La composició de l’actual Consell Escolar és la següent:

PROFESSORAT

Xavier Vázquez Torres
Emilio Campillo Ibáñez
Mercedes Gómez Fernández
Marta Barrachina Albert
Esther Moratalla Carbonell
Laura Plaza Morente
Leticia Martínez Oliva

FAMÍLIES
Pilar Sales Inglés
Monserrat Camacho Martínez
Juan Gil Izquierdo
Victoria Martíneza Lumbreras
Magdalena Cobo Vegas
Pedro Navalón Martí
Carmen Navarro Sanpedro
Carmen Pérez Bravo
María José Ribelles Martínez

ALUMNAT

 

AJUNTAMENT: María Pilar Ruiz

SERVEIS: Luisa Albiach Montes

EQUIP DIRECTIU:
Directora: Carmen Coret Bueno
Cap d’estudis: María Luisa Aranda Perán
Secretària: Manuela Garibo Rafael

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt