El CEIP Tomás Albert

El CEIP Tomás Albert és un centre públic d’educació infantil i primària que pertany a la xarxa de centres de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. És l’únic col·legi del municipi d’Albuixech, poble de la comarca de l’Horta Nord d’aproximadament 4000 habitants, situat a poc més de 10 km. de la ciutat de València.

És un centre d’ensenyament en valencià en què des de l’educació infantil fins al primer cicle de primària totes les assignatures s’estudien en valencià, excepte l’assignatura de castellà i a partir del tercer curs, s’amplien les assignatures que s’imparteixen en castellà.

Durant el curs 2009-2010 s’ha encetat una nova línia en castellà en el primer curs d’educació infantil.

El Centre està dividit en dos edificis, l’edifici principal on estan els despatxos, el Gabinet Psicopedagògic, les aules de Primària, Informàtica i Pedagogia Terapèutica, la cuina i el menjador i l’edifici d’Infantil amb 6 aules i la sala del professorat

En educació infantil hi ha sis professores-tutores, una per a cada grup d’alumnat, i dues professores de suport.

En educació primària, a més del professorat tutor que té a càrrec seu a un grup d’alumnes d’un determinat curs, hi ha professors/es especialistes  de les assignatures d’ Anglès, Música, Educació Física, Pedagogia Terapèutica, Logopèdia i Religió Catòlica.

Totes les assignatures són de caràcter obligatori amb l’excepció de Religió. En el moment de la matrícula les famílies han de triar aquesta assignatura o atenció educativa, per a tot el període d’escolarització. No obstant això, si es vol canviar d’opció s’ha de demanar en el mes de juny per al següent curs, omplint la sol·licitud que a aquest efecte els proporcionarà la Secretaria.

El Centre compta amb un Gabinet Psicopedagògic Municipal per a atendre l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i amb problemes afectiu -emocionals.

A més del Gabinet Psicopedagògic Municipal, el manteniment i la neteja de les instal·lacions del Centre corren a càrrec de l’Ajuntament d’ Albuixech.

Els documents més significatius del centre són el Projecte Educatiu, el Reglament de Règim Intern,  el Programa d’Ensenyament en Valencià i el Programa d’Incorporació Progressiva del Valencià.

Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt