Educació infantil

Objectius

DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

L’Educació Infantil contribuirà a que les xiquetes i els xiquets desenrotllen les capacitats que els permeten:

 1. Conèixer el seu propi cos i el dels altres les seues possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.
 2. Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
 3. Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.
 4. Desenrotllar les seues capacitats afectives.
 5. Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.
 6. Desenrotllar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió
 7. Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectoescriptura i en el moviment, el gest i el ritme.
 8. Conèixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dos llengües que interactuen (valencià i castellà) que han de conèixer i respectar per igual, i ampliar progressivament l’ús del valencià en totes les situacions.
 9. Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea, i iniciar-se en el coneixement d’alguna d’estes
 10. Conèixer i apreciar les manifestacions culturals del seu entorn, mostrant interès i respecte cap a estes, així com descobrir i respectar altres cultures pròximes.
 11. Valorar les diverses manifestacions artístiques.
 12. Descobrir les tecnologies de la informació i les comunicacions

Assignatures

El coneixement de si mateix i autonomia personal.
El medi físic, natural, social i cultural.
Els llenguatges: comunicació i representació.

Llibres de text i material escolar 2012-2013

El material escolar necessari en aquesta etapa escolar és adquirit per l’AMPA gràcies a les ajudes proporcionades per l’Ajuntament d’Albuixech.
Només hi ha un llibre de text, de l’assignatura de Religió, que podeu consultar fent clic sobre cada curs.
3 años
4 años
5 años
Copyright 2011 - Ceip Tomàs Albert. Todos los derechos reservados.
dalt